Subject: Re: Tổng Thống Ngô Đình Diệm Print to printer
Poster: buingocthang1965  
Source: http://www.canhthep.com  
 


Xin đính chính cùng anh QuangPhan ông Cao Xuân Vỹ chứ không phải Cao Văn Vỹ. Gởi đến Độc giả Cánh Thép Nhạc Phẩm Suy Tôn Ngô Tổng thống

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com