Subject: Re: Tổng Thống Ngô Đình Diệm Print to printer
Poster: quangphan  
Source: http://www.canhthep.com  


Xin trích dịch vài đoạn trong bài viết của tiến sĩ Kathryn Statler ( đại học San Diego) về chế độ Ngô Đình Diệm:
" Giới lãnh đạo Hoa Kỳ ủng hộ Diệm sau Geneva vì họ bị thu hút bởi nhãn hiệu chống tham nhũng , thân Tây phương, Thiên Chúa giáo. Nhưng hoá ra Diệm, một cách có hệ thống, đã phá ngang các yêu cầu của Mỹ ở Miền Nam, tuyên bố ông là một lãnh đạo Á châu tự chủ.
Lúc Diệm trở thành thủ tướng, cả đồng minh lẫn kẻ thù đều nghĩ Diệm là một người đạo đức, nguyên tắc , trung thực, nhưng không khôn lắm về chính trị.
Diệm đã chứng tỏ ông khôn hơn người ta tưởng. Đến giữa tháng 5 năm 1955, Diệm đã loại hầu hết đối thủ trong nước, đặc biệt các nhóm Cao Đài, Hoà Hảo, Bình Xuyên.
Ông cũng góp vai trò vào công cuộc vận chuyển và tái định cư thành công nhất trong lịch sử hiện đại, khi người tỵ nạn miền Bắc đổ vào Miền Nam sau hội nghị Geneva 1954.
............
Từ 1954 đến khi bị giết năm 1963, Diệm hoan nghênh viện trợ của Mỹ nhưng chống lại cố gắng chỉ đạo chính sách của Miền Nam của người Mỹ.
Bên cạnh đó, Diệm tìm cách có sự tôn trọng và hợp tác của các nước trung lập Thế Giới Thứ Ba, để không bị xem là con rối của Mỹ.
Diệm mặc đồ như một phương Tây vì ông nhận thức rằng đó là nơi của trung tâm quyền lực, nhưng ông quyết đi theo con đường riêng ở Đông Nam Á.
.............
Đối ngoại là lãnh vực Diệm có nhiều thành công nhất. Mục tiêu ngoại giao đầu tiên của ông là nâng vị thế quốc tế của Miền Nam, bằng cách bình thường hoá quan hệ với các quốc gia khác.
Đến tháng 10/1956, Miền Nam có 11 phái bộ tại Pháp, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Nhật, Thái lan, Phi luật Tân, Cam Bốt, Lào, Hong Kong, Ấn độ, và Đài Loan, và có nhiều nước công nhận- hơn 40 nước vào đầu năm 1958- hơn Miền Bắc.
..............
Đến năm 1960, 55 nước đã chính thức công nhận Miền Nam- một thành tựu khá lớn so với sự cô lập của Miền Bắc.
..............
Những khó khăn của Miền Nam một phần có thể quy cho việc Mỹ không hiểu được chủ nghĩa dân tộc của Thế Giới Thứ Ba và những động cơ của Diệm.
Các viên chức Mỹ ở Sài gòn tiếp tục ngạc nhiên là dù có viện trợ, Diệm vẫn chống đối cải cảch của Mỹ.
Trong khi đó, Diệm cũng bực tức vì sao người Mỹ không hiểu quyết tâm của ông muốn đi theo con đường riêng, bỏ qua cả hệ thống tư bản dân chủ và kinh tế tập trung cộng sản.
Chúng ta sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Diệm.
.................
Nhưng Diệm không phải là bù nhìn. Sau rốt, chính vì Diệm quyết tâm đi theo con đưởng riêng mà các tướng lãnh Miền Nam và Hoa Kỳ đã lật đổ ông.
( Ngưng trích)

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com