Subject: Re: Tổng Thống Ngô Đình Diệm Print to printer
Poster: hongtien04  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Dưới chế dộ Ngô Dinh Diệm có da dảng không ? Hay chỉ có dảng Cấn Lao ma thôi ? Không phải la dốc tai thi la chế dộ chi dây ??? Cuộc thám sát dân chúng Huê mua he 63 do ai gây ra ???? Khi noi ve mot nhân vật nao , phai noi ca cac cong trinh cung nhu nhung loi lam . Dung ca vu lap mieng em . huenh hoang khoe nhung cai tot ma che day cac hanh vi bat chinh dang sau .Noi tom lai khong co mot lanh tu VN nao ma khong nghi den quyen loi ca nhan truoc tien ca .9 nam duoi quyen dong ho Ngo VN lam duoc nhung gi so voi Dai Han duoi quyen Pak Chung Hy ?Co ai so sanh chuyen do không ? Va co ai tra loi dược không ?TT Pak Chung Hy không bao gio an mac quân áo may băng vải nhập cảng . Dung toan dô nội hóa ma thôi . Gia dinh họ Ngô thi sao ???Co ai trả lơi dược không ????


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com