Subject: Phi Vụ A-37 Trên Chiến Trường Việt Nam 1971 Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  

Click to expand image to full size (185.73 Kb)


Vào ngày 23 tháng 8 năm 1966, USAF đã chỉ đạo thiết lập một chương trình đánh giá A-37 trong môi trường chiến đấu. Dự án được đặt tên là "Combat Dragon" và được thiết kế để kiểm tra tính hiệu quả của A-37 trong các nhiệm vụ hỗ trợ trên không, phản công và hộ tống tại Việt Nam. Bên cạnh việc thử nghiệm máy bay hoạt động, dự án cũng được sử dụng để đánh giá các yêu cầu bảo trì, cung cấp và nhân lực.---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com