Subject: Buổi Lễ Ngày Không Lực Việt Nam Cộng Hòa 01-07-1973 Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  

220pxtranvanminhvnaf1974majorgeneralportrait.jpg


Trung Tướng Trần Văn Minh (Minh Đen) Chủ Tọa Buổi Lễ Ngày Không Lực Việt Nam Cộng Hòa 01-07-1973


TT. Trần Văn Minh (1932-1997) nguyên là tướng lãnh Không Quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên tại trường Sĩ quan Trừ bị do Chính phủ Quốc gia Việt Nam mở ra ở miền Nam Việt Nam vào đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Tốt nghiệp ông phục vụ đơn vị Pháo binh một thời gian ngắn. Sau đó trúng tuyển chuyển sang Quân chủng Không quân. Trong thời kỳ từ 1963-1975, ông được xem là một trong các vị tướng trẻ nhiều năng lực của Quân đội nói riêng, nền Đệ Nhị Cộng hòa nói chung. Ông được phong tướng khi mới 35 tuổi. Là Tư lệnh Quân chủng với thời gian lâu nhất và cũng là vị Tư lệnh sau cùng của Không lực Việt Nam Cộng hòa.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com