Subject: Re: Cứu mạng Print to printer
Poster: buingocthang1965  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Kính thưa Anh!

sáng nay em vừa đi gởi đến anh, khi nào anh nhận được xin cho em biết.

Kính chúc anh chị và gia 9ình luôn bình an.

Em
Bùi Ngọc Thắng

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com