Subject: Re: Nhắn tin gởi đến bạn La Xú - KQ o vung 2 Print to printer
Poster: HgCo  
Source: http://www.canhthep.com  
 

VanB này hay thiệt, ai nói với bạn HgCo là "ông" ? bà, cô chú đựơc không ? xớn xác thế ?

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com