Subject: Tìm bạn La Xú Print to printer
Poster: thythy  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Trí nhớ yếu thì phải nhận là yếu. Có lẽ đây là giai đoạn đầu của căn bệnh Alzheimer. Mong các bạn đừng để ý đến chi tiết nhỏ nhen riêng của thythy này vì làm như thế mục nhắn tin trên CT không còn có giá trị. Hãy trã lời những điểm chính hơn là những điểm phụ.
Vậy thì điểm chính là tên "La Xú".

Chuyện gì không đáng viết thì xin các bạn nên tránh. Thay vì bỏ thời gian viết lời vô hữu ích, các bạn có thể viết những lời thăm dò tìm tin giúp anh Đỗ Huỳnh Quá. Cũng là Không quân với nhau thì nên giúp khi cần cho đúng nghĩa cũa bài hát "
Huynh đệ chi binh" :

Huynh đệ chi binh
Là mình cùng chung đời lính,
Thương nhau khác chi nhân tình
....

Lúc sướng có nhau là huynh đệ chi binh
Lúc khó có nhau là huynh đệ chi binh
Giúp đỡ lẫn nhau là huynh đệ chi binh
...
Sướng khổ có nhau là huynh đệ chi binh
Sống chết có nhau là huynh đệ chi binhCám ơn các bạn trước trong việc giúp tìm tin anh La Xú cho bạn Đỗ Huỳnh Quá---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com