Subject: Re: Gunship trên lưới lửa Bastogne Print to printer
Poster: hohai22  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Có nói tới copilot chứ nhưng ông copilot Khương này đã như chết rồi.(quên check xem ông ấy có ướt quần không)
"Tôi gọi anh Khương chuyển nút rocket nhưng không thấy động tĩnh gì. Trời ơi anh đã chết rồi sao! Sao nhanh chóng và bình yên quá, đến đỗi cách nhau gang tấc mà không ai hay biết gì."


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com