Subject: Đừng Có Trách Print to printer
Poster: thienlan  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Phương Toàn = Điểm Tân

Sai rồi Phương Toàn và Điểm Tân chỉ giống nhau sanh cùng nơi khác thời điểm, Điểm của Điểm Tân phải viết HOA

Trung úy Phác Cò Lác mới có Trung sĩ thôi! bị giáng cấp xuống Thượng sĩ tức tự động thăng lên 1 cấp

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com