Subject: Như Chuyện Không Tưởng Print to printer
Poster: bell47  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Có lẽ tôi là người duy nhất thuộc khóa 65 Không Quân Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua những kinh nghiệm như đã kể. Có người bạn như vậy kể cũng “hãnh riện” lắm chứ, phải không các bạn

Đọc xong câu chuyện trên , chúng tôi rất hảnh diện có một đàn anh là Không Quân như anh

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com