Subject: Dê xồm cưới người vợ thứ 7 Print to printer
Poster: LKMinh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Ra khỏi nước không đủ khả năng hành nghề luật, Dê Xồm bịa ra môn phái với cái tên lạ hoắc, 50% ảo 50% mơ hồ hổng ai nhận ra để đi bịp người.


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com