Subject: Nguyển văn Tấn Kim Ưng PD 542 Print to printer
Poster: xuann  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Chân thành chia buồn cùng Chị Tấn và quý quyến, nguyện cầu hương linh Nguyển văn Tấn Kim Ưng PD 542 sớm về nơi bình an vỉnh hằng.

Sống trên lưng gió
Chết về chân mây.

Xuân 542

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com