Subject: Nhà sách Khai Trí (Sàigòn) Print to printer
Poster: hoalê  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (105.91 Kb)


Quầy sách báo thiếu nhi được ông chủ Khai Trí ưu ái để hẳn trước tiệm sách. Mấy nhóc không có tiền mua, cứ tha hồ đọc tại chổ.
Tấm lòng độ lượng của một người từng là một đứa bé nhà nghèo thích đọc sách.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com