Subject: Việt Nam Không Quân Ca - Xuân Điềm - Hợp ca Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 


 
Nhạc phẩm: Việt Nam Không Quân Ca, sáng tác: Xuân Điềm, trình bày hợp ca. Hoà âm, recording & video by Quốc Toản - www.quoctoan.com
Tmh đã nhờ anh Quốc Toản hòa âm và đưa lên cho mọi người xem.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com