Subject: Thân gửi anh Bùi Thiên Giao Print to printer
Poster: cadanduc  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Thưa Anh,

Tôi là bạn anh Đăng Văn Âu, Tôi xin anh đia chỉ email để khi nào có bài của Âu tôi sẻ chuyển qua anh vì Âu và tôi không post bài trên Cánh Thép được

email của tôi tquy@sbcglobal.net

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com