Subject: KQ SAIGON - Trồng Rau Cần Nước Trong Vườn Print to printer
Poster: DQKhanh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Anh KQ_Saigon ơi,

Nuôi chó thì con tôi vui mà tôi mệt.
Treo mùng thì vợ tôi treo, phẻ hơn Anh à.

Trong khi chờ vunang trả lời tái bút của Anh, sao mà con mắt tôi chỉ đọc ra Vũ Năng. Nhờ Anh nói, tui cố gắng lắm thì thành ra chữ Vú Nàng. Nhưng tui hổng dám than nặng, vì hổng thấy nặng.


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com