Subject: Trồng Rau Cần Nước Trong Vườn/cách trị chim ăn cây ăn trái Print to printer
Poster: bell47  
Source: http://www.canhthep.com  Cái vụ bắt chồn nầy nghe hay à anh Khanh , nhưng nó khôn lắm , phải dụ bắt sóc cho nó ăn trước cho quen chổ , chổ tôi thì chồn bị thợ săn , bắn chết dài dài

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com