Subject: Trồng Rau Cần Nước Trong Vườn/cách trị chim ăn cây ăn trái Print to printer
Poster: KQ_SAIGON  
Source: http://www.canhthep.com  
 

bell47 viết:


Cái vụ bắt chồn nầy nghe hay à anh Khanh , nhưng nó khôn lắm
---
Anh Beo47 nói đúng đó anh Khanh, khuyên anh bắt chồn phải đúng phương hướng, nhẫn nại v..v....
Phải từ phía sau, đúng thế, ngồi rình nó sẽ từ từ ...lùi dzô anh ! hahaha dzể ợt.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com