Subject: Liên Khúc Ngày Anh Đi & Anh Về Với Em Print to printer
Poster: TrandinhPhuoc  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Liên Khúc Ngày Anh Đi & Anh Về Với Em
Ngày Anh Đi và Anh Về Với Em là hai nhạc phẩm do Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác vào năm 1964.

Nhạc phẩm Anh Về Với Em được hát nhiều ở trong nước trước năm 1975 và sau này ở hải ngoại.

Riêng, nhạc phẩm Ngày Anh Đi, có thể nói là đã bị bỏ quên và ít có ca sĩ nào trình bày nhạc phẩm này.

Xin được hát hai nhạc phẩm Ngày Anh Đi và Anh Về Với Em thành một liên khúc, để tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Ông mất ngày 13 tháng 05, năm 2005 tại Nam California.

Hôm nay, đúng 14 năm nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mất. Sự ra đi của ông đã để lại bao nhiêu thương tiếc cho những người ái mộ ông, trong số đó có tôi.

Trần Đình Phước (San José, California)

https://drive.google.com/file/d/1emO8rsCSmN2JYHekr9GnS07-ca0TEDz7/view
---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com