Subject: PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN CỐ KQ NGUYỄN THÀNH BÍCH Print to printer
Poster: duongpham  
Source: http://www.canhthep.com  
 

nguyenthanhbich.jpgPHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
Không quân NGUYỄN THÀNH BÍCH
Cựu SVSQ khóa 71 B
Cựu khóa sinh khóa 40 Hoa tiêu Quan sát
Nguyên Thiếu uý Hoa tiêu Phi đoàn Bắc Đẩu 118
Không đoàn 72 Chiến thuật/ Sư đoàn 6 KQ Pleiku

Đã từ trần tại Sàigòn, Việt Nam
Lúc 20:46 giờ, ngày 10 tháng 08 năm 2018
hưởng thọ 67 tuổi
Chúng tôi chân thành chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu cho hương linh cố KQ NGUYỄN THÀNH BÍCH
Sớm vãng sinh miền lạc cảnh

Các cựu SVSQ KQ Liên khóa 71A và 71B
Các khóa sinh khóa 40 Hoa tiêu Quan sát
Các cựu nhân viên phi đoàn Bắc Đẩu 118

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com