Subject: Phân Ưu Cùng KQ Phan Hiền Tính Print to printer
Poster: LONGMA219  
Source: http://www.canhthep.com  
 

conggiao2.png
conggiao.png


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Hiền thê của NT Phan Hiền Tính, Cựu Thiếu Tá Phi Đoàn Phó PĐ516 Phi Hổ là :

ANNA LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT

Đã mệnh chung ngày 07 tháng 02 năm 2019
Tại Houston, Texas.
Hưởng thọ 72 tuổi
Thành kính chia buồn cùng NT Phan Hiền Tính, và đại tang quyến.
Nguyện xin Chúa Giesu và Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho linh hồn ANNA Lê Thị Ánh Nguyệt
được sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Hội AHKQHOUSTON & VPC
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com