Subject: THANH KÍNH PHÂN ƯU - ĐÀM QUANG KHÁNH Print to printer
Poster: ch47hbh1  
Source: http://www.canhthep.com  
 

sympathydt16.jpg


Nhận Được Tin Buồn:
KQ ĐÀM QUANG KHÁNH, PĐ 247
Đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 tại California, USA
Hưởng Thọ 68 Tuổi

VÔ CÙNG ĐAU BUỒN THƯƠNG TIẾC KHÁNH.
XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng chị Đàm Quang Khánh và tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh anh sớm được về Miền Cực Lạc, an nghĩ nơi cỏi vĩnh hằng.

Huỳnh Bá Hùng và gia đình

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com