Subject: Đài Truyền Hình ABC nói về Ngọc Lan Print to printer
Poster: HNNguyen  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com