Subject: Phù Hiệu 219 LONG MÃ Available Print to printer
Poster: 72FLongma219  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (1.29 MB)


Kính chào các niên trưởng và các bạn chiến hữu thuộc phi đoàn 219

Tôi chỉ còn dư vài phù hiệu Long Mã 219, nếu các niên trưởng và các bạn ai muốn có để làm kỷ niệm, hay may trên áo, xin liên lạc với Tony Phan ở email dưới đây:

az9806@yahoo.com

Thân ái kính chào
---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com