Subject: Rao vặt Print to printer
Poster: Guest  
Source: http://www.canhthep.com  


Bác Nguyễn à ,
Bán thì mất để thì còn . Bac nên giữ lại làm bảo vật .

Chúc Bác cuối tuần vui vẻ .

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com