Subject: Mua Hào Hóa Tàng ! Print to printer
Poster: NgocVu  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Mua Hào Hóa Tàng ! (Lái jó)

Kính chuyển một ý kiến khá mới của một bạn bên Mỹ

Nếu là tiệm ở Mỹ như Walmart hay Target chẳng hạn, mình thấy Hào Hóa Tàng nhưng vẫn tỉnh bơ mua.

Mua xong sau vài ngày chịu khó đem trả lại. Hào Hóa Tàng sẽ ối động trong phòng Customer Service chờ ngày quay trả về Tàu, thì bọn con buôn Hào Hóa Tàng mới thức tỉnh.

Người ở customer service hỏi lý do tại sao trả hàng lại thì mình chỉ vắn tắt trả lời rằng: sơ ý mua nhầm hàng hóa sản xuất tại China, tôi không thích.

Những người làm trong các shop Mỹ họ đã hiểu là mình nói tại vì là Hào Hóa Tàng nên đem trả lại là họ mặc nhiên không còn thắc mắc hoặc chê trách khách hàng của họ nữa và sau này họ sẽ không bán Hào Hóa Tàng nữa, vì số người đem trả lại hàu-Tàng ngày càng cao cộng thêm số Hào Hóa Tàng không có người mua.

Thế là Tàu chết là cái chắc

Net

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com