Subject: Canh bay phi cong KQVNCH Print to printer
Poster: dbuikhac  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Xin các bạn cho biết làm cách nào để tìm mua được cánh bay phi công VNCH ( bằng kim loại ). Please reply to dbuikhac@yahoo.com .

Cám ơn nhiều .

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com