Subject: Vĩnh biệt : Nguyễn xĩ -Phát Print to printer
Poster: dqk  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Cùng anh em đồng khoá 70 A SVSQ KQ Nhatrang . Sáng sớm hôm nay 70 A Nguyễn xĩ Phát đã vĩnh viễn bay vào miền Bình yên Cực lạc . Sau những năm tháng dài chống chỏi dành cuộc sống . Phát đã bỏ cuộc chơi . Cầu xin cho hương linh bạn được An nghỉ . Nghi thức tang lễ sẽ được anh em 70 A nam Cali thông báo rộng rãi sau .Vô cùng thương tiếc . Vĩnh biệt Phát .Gia đình Đàm quang Khánh 70 A.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com