Subject: Vài khuôn mặt thân quen của 70a hôm nay! Print to printer
Poster: dung  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (156.29 Kb)
Click to expand image to full size (166.37 Kb)


Từ trái sang phải: Huỳnh, Phong, Hoá, Nghĩa, Vân & Hùng

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com