Subject: Lưu Ứng Chương đang đi Cruise Print to printer
Poster: dung  
Source: http://www.canhthep.com  
 
Chương text message:
Cám ơn Khánh đưa tin buồn Tuấn đã mất... nguyện cầu hương linh bạn sớm được siêu thoát. Tôi đang đi Cruise ĐNA, hẹn dịp khác gặp Khánh, xin chúc sức khoẽ cho các bạn.

Click to expand image to full size (1.74 MB)---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com