Subject: Phân ưu cùng gia đình Phan Anh Tuấn SVSQKQ/70A Print to printer
Poster: hoang542  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Xin thành thật chia buồn cùng chị Tuấn và tang quyến. Xin nguyện cầu linh hồn bạn Phan Anh Tuấn SVSQKQ/70A sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Lê H. Hoàng 70A

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com