Subject: ĐẠI HỘI 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHÓA 70A SVSQKQ - July 3, 2020 Print to printer
Poster: chocletkd  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (271.61 Kb)
Click to expand image to full size (308.02 Kb)
---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com