Subject: Trước khi thuyên chuyển Print to printer
Poster: tantan  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Khi xưa trước khi thuyên chuyển đên đơn vị mới chúng ta thường phải ký tất cả giấy tờ các Đoàn và sau cùng là phòng Nhân Viên ở đơn vị đó. Các anh em KQ gọi là ký SKI DEPART. Tôi không biết chữ nầy viết có đúng không? và do đâu, khi nào nó xuất hiện trong binh chủng KQ? Quý vị nào biết xin chỉ giáo. Cảm ơn rất nhiều


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com