Subject: Xuân Nhớ Print to printer
Poster: buoi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

XUÂN NHỚ ...

Xuân ơi ! Xuân đến đây rồi .
Đón Xuân nhớ bạn
một thời xa xưa
Nha Trang cát nóng giữa trưa.
Khóa nào .? huấn nhục
chẳng:dưa,mỡ,hành.
Huele cùng với các anh
Thi hành lệnh phạt
chung quanh Ngân Hà
Rồi Xuân gặp lại miền xa
Bạn về Bắc Đẫu
ta là Lạc Long
Đời trai hồ thỉ tang bồng
Cùng chung cuộc chiến
như trong một nhà
Thôi rồi ! Xuân cũ đã xa
Đong đầy kỹ niệm
khi ta bạc đầu
Xuân về viết gởi vài câu
Cho ta,cho bạn
giữ sâu ân tình../.

STV

Tiền Sữ làm việt gì cũng cẩn thận,tiền bạc đâu ra đó,ai mà không biết,
Ta đang giận Khô Mực ,tủi thân post cho đở buồn.
Đã hết Run rồi.
Cám ơn hai bạn đã có lời thăm hỏi.

Xuân CA/USA
---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com