Subject: ANH QUÁ TUYỆT VỜI Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

briankolfage.jpg


ANH QUÁ TUYỆT VỜI

Brian Kolfage, một cựu thương binh tại chiến trường Iraq, thấy việc xây tường biên giới để giữ an ninh cho dân Mỹ là việc cần làm nhưng phe Dân Chủ không đồng thuận, ngày 16/12/2018 Anh đã tự đứng lên gây qũy ủng hộ bức tường của TT Donald Trump.


Cho người chục tỷ đô la
Xây tường, năm tỷ, giữ nhà thì không! *
Mỉa mai: chỉ góp MỘT ĐỒNG
Ông xây tường thế là không thương người!
Bất lương, thất đức thì thôi
Dã tâm ngăn kẻ tìm đời tự do!!!

Thì ra Dân Chủ lắm trò
Năm xưa dù đã bầu cho xây tường
Nay vì mục đích, chủ trương
Hùa nhau chống lại con đường Trump đi
An dân mạnh nước, nghĩa gì
Họ vì chính họ, chẳng vì nước, dân!
Lọt vào quốc hội, vinh thân
Ngôi cao họ ngự, thuế dân họ xài
Không cần biết đến nguy tai
Di dân lậu ở nước ngoài tràn vô
Giết người, hãm hiếp, thời cơ
Súng bom khủng bố, chực chờ than ơi...
Ông Trump muốn bảo vệ người
Xây tường biên giới cho đời bình an
Nhưng Dân Chủ lại gạt ngang
Tường xây cổng khoá giữ làng làm chỉ
Phân chia ranh giới tốt gì
Ta nên nhân đạo, thực thi nhân quyền
Giúp người, truyền thống đã quen
Cứ mà mở cửa rồi đem người vào

Bao phen đất nhuộm máu đào
Bởi không đóng cửa xây rào mà nên
Súng reo, trộm cướp liền liền
Xì ke, ma túy, lại thêm giết người
Phần nhiều dân lậu làm thôi
Xây rào Trump cản, lo đời sống dân
Dù cho nhân đạo cũng cần
Xét đơn mà loại thành phần búa dao
Để phường hung ác này vào
Đạp lên luật pháp, phá rào thì nguy
Những pha nổi loạn hiếm gì
Kìa gương Đức, Pháp để chi không nhìn ?

Tai nghe nhưng mắt nhắm nghiền
Khư khư Dân Chủ ôm tiền, không trao
Cựu thương binh, một anh hào
Thấy rằng giữ nước, xây rào rất nên
Anh bèn gây qũy dựng nền
Và người hưởng ứng góp tiền, giữ quê

Ngày nao nhậm chức, ai thề
Vì dân, vì nước, không vì lợi riêng
Đến khi nắm chức nắm quyền
Vì đâu quên hết lời nguyền hỡi ơi!?
Nước nguy dân khốn mặc đời
Chỉ lo quậy phá tơi bời chống Trump
Cạnh bày kế ác, mưu thâm
May sao còn những lương tâm con người

Brian, Anh quá tuyệt vời
Trước gương ái quốc và tôi nghiêng mình...

Ngô Minh Hằng

Ghi chú:
* - Bài thơ này nói lên thực cảnh của nước Mỹ hiện nay, đảng Dân chủ Mỹ dành ngân khoản gần năm chục tỷ đô la để giúp các nước ngoài nhưng không muốn bỏ ra 5 tỷ để xây tường biên giới bảo vệ người dân nước Mỹ khỏi cơn sóng tai hoạ do di dân bất hợp pháp gây nên.

Link tham khảo:
https://www.gofundme.com/TheTrumpWall
https://www.nbcnews.com

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com