Subject: Bệnh nhân tâm thần ‘khôn’ hơn bác sĩ Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

1546551162.png


Bệnh nhân tâm thần ‘khôn’ hơn bác sĩ

Một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân hỏi:

- Bác sĩ có biết tại sao con ếch biết bay không?

- Không, tại sao thế? – bác sĩ mỉm cười hỏi.

- Vì con ếch đó đã ăn một viên thuốc thần kỳ. – bệnh nhân hỏi tiếp

– Thế bác sĩ biết sao con rắn bay được không?

- Nó cũng ăn một viên thuốc thần kỳ phải không? – bác sĩ đoán.

Bệnh nhân lắc đầu:

- Không phải, do con rắn ăn con ếch biết bay.

- Tại sao con đại bàng lại bay? – bệnh nhân hỏi tiếp.

Bác sĩ tự tin đáp:

- Bởi vì đại bàng ăn con rắn chứ gì!

Bệnh nhân nghe thấy thế liền ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Ha ha... Bác sĩ, ông bị bệnh tâm thần à? Đại bàng nào mà chẳng biết bay.

- !!!

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com