Subject: Hóa đá ?! Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

1561407126.jpg


Hóa đá ?!

Tèo và Tý đang rình gái tắm, bỗng nhiên Tý bỏ chạy, Tèo đuổi theo ngạc nhiên và hỏi:

- Này đang xem hay, sao lại bỏ chạy ?

Tý trả lời hồi nhỏ má của em nói nhìn gái tắm sẽ hóa đá.

Tèo: mấy ông bà cụ nói tin gì nổi !

Tý trả lời thật đó ..em đang cảm thấy bộ phận đang CỨNG !!!

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com