Subject: Mất Nước Rồi Trời Đất Ơi!! Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Mất Nước Rồi Trời Đất Ơi!!

Khổ dân tôi!
Về bản chất là mất thật rồi!!!
Dân ta không hay biết gì!!!

Biết ngay là thằng dốt bùi hiền này đang hán hoá Việt ngữ mà.

Lượm trên mạng---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com