Subject: Em nào không thích Mỷ thì đi Canada đê!!! Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  

Click to expand image to full size (46.02 Kb)


Em nào không thích Mỷ thì đi Canada đê!!!

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com