Subject: To: herky 482 Print to printer
Poster: toanv  
Source: http://www.canhthep.com  
 

29926.fsize.kydaihue[1].jpg


Bravo PQK,
Cho tôi ké với sự hãnh diện mà anh đã mang lại,
Anh đã, như người xưa nói là " đem chuông đi đánh xứ ...mình "
Có Quân nhân chân chính nào mà lại không mong ước có dịp để làm việc đó,
nêu cao màu cờ sắc áo là một nhiệm vụ cao cả, mà có mấy ai làm được sau khi cờ đã mất, áo đã phai.
nhưng anh là một trong những người còn có thể mang lại niềm hãnh diện đó, PQK. Cảm ơn anh lắm.
Rất chân thành,
Vĩnh Toàn.


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com