Subject: Tuổi trẻ Hồng Kông vs Tuổi trẻ VN Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Tuổi trẻ Hồng Kông vs Tuổi trẻ VN
Click image for larger version<br />
<br />
Name:	1.jpg<br />
Views:	0<br />
Size:	70.0 KB<br />
ID:	1496108 Click image for larger version<br />
<br />
Name:	10.jpg<br />
Views:	0<br />
Size:	769.9 KB<br />
ID:	1496109
12/08/19

Tuổi trẻ Hồng Kông xuống đường vì tự do
Thanh niên Việt Nam xuống đường vì quả bóng

Tuổi trẻ Hồng Kông xuống đường để chết vì tự do
Thanh niên Việt Nam thiệt mạng vì quả bóng

Tuổi trẻ Hồng Kông xuống đường vì Hồng Kông của họ
Thanh niên Việt Nam xuống đường vì người Việt Nam thích bóng đá

Một đất nước dạy tuổi trẻ làm Người
Một thế chế dạy thanh niên làm ngợm

Đấy là đất nước Hồng Kông
Đó là thể chế cộng sản Việt Nam

FB Pham Thành---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com