Subject: VNAF Cadet, UH-1H, F-5, A-37 and everything 'bout VNAF Print to printer
Poster: Air_Vietnam  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (134.11 Kb)


Eh hèm ...

Mấy lần trước Air Vietnam post hình ref, lần nào cũng bị ông thần CoHuong ổng nói là "hình cũ" :"P

Nên lần này phải sục sọi cho ra 1 đống hình mới, trước là muốn share với các NT Cánh Thép, anh em VNAF modelers, sau là ... hù cho cha CoHuong chả sợ chơi.

Enjoy this new collection,

Air Vietnam

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com