Subject: TRỰC THĂNG VÕ TRANG - GUNSHIP RAH-66 Print to printer
Poster: jovinh_aussie  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Trực Thăng Võ Trang RAH-66 COMANCHE sẽ thay thế Apache AH64 trên chiến trường---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com