Subject: L-19 PĐ 116 Print to printer
Poster: Herky460  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (201.33 Kb)


L-19 đang bay qua vùng phía bắc Tùng-Nghĩa (1920x1080)

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com