www.canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Hắc Ưng F5 Vũ Kim Bài và các bạn cùng khoá bay
 
     We have 12 items in this album
     Viewed: 1146 times since Jan 29, 2003.
     Owner: bobvu
 
  1  

Training T37 tại Sheppard Airforce base in TX .
Viewed: 450 times.
Dscn0135
Viewed: 339 times.
Sheppard Air Force Base in Wichita Falls ,TX.
Viewed: 306 times.
Vance Air force Base .Oklahoma .
Viewed: 437 times.
Ngày đầu tại USA .Travis Air force base .
Viewed: 322 times.
Từ trái: Ký . Hùng . Lộc . Tạo . Quý . Phước . Phấn . Tư . Hồng . Bài . Chiến . Tài .Thành . Vân.*
Viewed: 619 times.
Bài và Capt Mengel Micky tai Sheppard Air force base .
Viewed: 416 times.
Dinh . Hùng . Bài. Ngày tốt nghiệp T38 tại Vance Air force Base .
Viewed: 485 times.
Từ trái :Huệ , Trung , Bài , Hiền . Đứng :Ánh .Sỏn (Đã ra người thiên cổ) Nam .*
Viewed: 624 times.
Ngày đầu tại USA .Travis Air force base .
Viewed: 298 times.
Dscn0142
Viewed: 332 times.
KQ 050
Viewed: 444 times.
* Comments available for this item.

  1