www.canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Khóa 72-06 Sheppard AFB
 
     We have 2 items in this album
     Viewed: 545 times since Dec 15, 2016.
     Owner: tmh
 
  1  

72-06:
Kneeling left to right:
Lt Loi, Tran N.; WO Hung, Luong C.; WO Hoi, Le V.; Lt Yen, Chau V.; WO Quoc, Bui K.
Standing left to right:
AC Minh, Pham V.; AC Quan, Tran B.; WO An, Nguyen H.; Lt Liem, Nguyen H.;
AC Nhue, Duong D.; WO Khue, Pham K.; AC Lien, Nguyen K.; WO Viet, Nguyen T.;
AC Tanh, Tran X.; WO Dan, Nguyen V.
Viewed: 360 times.
72-06
Viewed: 273 times.
  1