www.canhthep.com Please click
    Trang Chính   Diễn Ðàn   Hình Ảnh   Mới Đăng   Đọc Nhiều   Hội Ngộ   Thư Riêng   Hướng Dẫn   Việt Ngữ   Ghi Danh     Login 
  Photo Gallery » Lể Truy Điệu 81 Chiến Sĩ Dù VNCH Ngày 26-10-2019
     Đằng Voi tham dự Lể Truy Điệu 81 Chiến Sĩ Dù VNCH Ngày 26-10-2019 tại Westminter Nam CALI dưới sự chủ toạ của đương kim Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ Richard Spencer, cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb với đầy đủ Lể Nghị Quân Cách là một niềm hảnh diện cho toàn thể Quân Lực VNCH.
 
     We have 20 items in this album on 2 pages.
     Viewed: 142 times since Nov 05, 2019.
     Owner: dung
 
  1  2  Next PageLast Page

IMG_4122
Viewed: 53 times.
IMG_4123
Viewed: 64 times.
IMG_4125
Viewed: 61 times.
IMG_4126
Viewed: 57 times.
IMG_4126
Viewed: 58 times.
IMG_4127
Viewed: 53 times.
IMG_4128
Viewed: 64 times.
IMG_4129
Viewed: 56 times.
IMG_4130
Viewed: 55 times.
IMG_4131
Viewed: 55 times.
IMG_4132
Viewed: 61 times.
IMG_4133
Viewed: 51 times.
IMG_4134
Viewed: 55 times.
IMG_4135
Viewed: 57 times.
IMG_4136
Viewed: 48 times.
IMG_4137
Viewed: 44 times.
  1  2  Next PageLast Page